Tagged: np

कसरी भेरीफाइ गर्ने त फेसबुक पेज ?

­ आखिर के हो त भेरीफाइड प्रोफाइल वा पेज भनेको ? फेसबुक भन्छ केही चिरपरिचित सार्वजनिक कद भएका मानिस वा संस्थाको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइल वा पेजलाई फेसबुकले  प्रमाणित(भेरीफाइड) गर्दछ | तपाईं प्रमाणित प्रोफाइल वा पेजको नाम संगै अर्को एक नीलो ब्याच देख्नुहुनेछ। यी प्रोफाइल र पेजहरुमा निम्न समावेश हुन सक्छ:...